Revisionsfirmaet Laila Rasmussen

 - et veletableret registreret revisionsfirma, som betjener et bredt udsnit af dansk erhvervsliv, både små og mellemstore virksomheder, aktieselskaber, anpartsselskaber og personligt ejede virksomheder.

Vi udfører opgaver som revision og udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning af såvel økonomisk som skattemæssig karakter.

Fortrolighed, engagement, faglige kompetencer og løbende udvikling er en naturlig del af vores arbejde, og vi sætter stor pris på at være sparringspartner for vores kunder.
Et fagligt niveau med løbende opdatering om ny lovgivning og nye regelsæt er en selvfølge hos os.

Vores filosofi er at 'hele mennesker fungerer bedst', og det gælder både vores kunder, medarbejdere og øvrige netværk.

Revisionsfirmaet Laila Rasmusssen er medlem af Dansk Revisorforening.

Laila Rasmussen
Norvangen 3D, opg. B, 1.
4220 Korsør
t: 5838 1331
f: 5838 0731
m: